Accés clients
Entitat:
Contrassenya:
 
Inici   
Restauracio art
TALLER DE RESTAURACIÓ D'ART NEUS CAMPMANY

FITXA TÈCNICA
Nom de l'Objecte
Àmfora
Matèria - Tècnica
argila a torn
Dimensions
90,5 cm d’alçada x 21,4cm diàm boca x 24,4cm diàm. maxim
Autor - Època
Finals II aC. - principis I aC.
Tema. Descripció. Títol
Àmfora PúnicaCentromediterrània (MañaC2).Es conservan 110 frag.
Procedència
Ca n’Olivé
Restauradora
Mª Neus Campmany Queralt
Exàmen preliminar i diagnòstic
Suport
Gran peça treballada a torn, d’argil.la .
Preparació
La preparació és el mateix suport, hi ha quantitat de fragments i la gran majoria tenen restes d’adhesius d’anteriors intents de muntatge i també abundància de restes de terra, concrecions calcàrieas i brutícia en general.
Proposta de restauració
- 1ª Neteja amb sec. - 2ªNeteja humida (aigua destil.lada) per estovar les concrecions. - 3ª Neteja aplicant acetona per eliminar els adhesius antics - Consolidar el gruix dels fragments amb paraloid per posteriorment aconseguir una bona adhesio d’uns amb altres - Ordenar els fragments, per tons i gruixos. - Muntar conjunts de fragmentsl amb cinta adhesiva de paper un cop garantit l’encaix entre ells, enganxar la peça, utilitzant un adhesiu reversible. - Hi ha zones que reserverem amb acetat de polivinil a fi de no embrutar la peça original al fer la reintegració. - Reintegrem amb escaiola on manca material i allà on tenim prou informació.. - Polim, consolidem i retoquem amb pintures acríliques, utilitzant un to neutra totes les zones reintegrades.
Procés de Conservació - Restauració
Neteja
Fem una primera neteja en sec per eliminar la terra i seguidament amb aigua per estovar les concrecions, amb acetona eliminem els restes d’adhesius antics.
Sistema de presentació. Reintegració.
Un cop nets ordenem els fragments per gruixos, tons i per el gravat interior de la ceràmica, consolidem el seu gruix amb paraloid, muntem la peça amb cinta adhesiva de paper i la unim per parts. La treballem en horitzontal, ja que és molt alta i estreta. Finalment enganxem les grans parts amb un adhesiu reversible i amb l’ajuda d’un tipus de reixa de plàstic que fa més forta la unio entre aquestes grans parts i fragments més debils, la mateixa reixa també ens sevseix de suport per reconstruir les zones perdudes. Hi ha zones que reserverem amb acetat de polivinil a fi de no embrutar la peça original al fer la reintegració amb escaiola. Per acabar un cop reintegrades tote les zones que tenim prou informació polim i retoquem amb un color neutra semblant a la peça original
Abans
Abans
Després
Després
Altres imatges

Inici   
Curriculum Obres restaurades Exposició de memòries Taller Contactar
Neus Campmany Queralt© 2006
Restauració d'obres d'art - Restauración de obras de arte

Especialitzats en la restauració de pintura sobre tela i sobre fusta, porcelana, ceramica, talla de fusta i altres antiguitats.
Especializados en la restauración de pintura sobre tela y sobre madera, porcelana, ceramica, talla de madera y otras antiguedades