Accés clients
Entitat:
Contrassenya:
 
Inici   
Restauracio art
TALLER DE RESTAURACIÓ D'ART NEUS CAMPMANY

FITXA TÈCNICA Album fotos
Nom de l'Objecte
2 Conjunts de 30 rajoles cada un.
Matèria - Tècnica
argila - vidriat (policromia amb blau, groc i ocres)
Dimensions
mida plafó 205cm x 28cm - mida rajola 13,5cm x 13,5cm
Autor - Època
segle XIX
Tema. Descripció. Títol
sanefa vertical amb motius ornamentals i representació d'una cara angelical al mig del conjunt.
Restauradora
Mª Neus Campmany Queralt
Exàmen preliminar i diagnòstic
Suport
Ceràmica. El conjunt de rajoles tenen despreniments de la capa superficial sembla que a causa de l'arrencament, trasllat i posterior muntatge d'un lloc a un altre (les zones afectades estan just a les voreres o zona perimetral), no hi ha presència de sals.
Capes Pictòriques. Tintes
Esmalt- policromia amb blau, groc i ocres. despreniments zona perimetral.
Capes de superfície
Esmalt
Proposta de restauració
Esquema o dibuix on describim tots els desperfectes. Neteja superficial. Consolidar totes aquelles rajoles que tenen despreniments de la capa superficial. Entelar les rajoles utilitzant "loneta", tela de cotó impregnada amb una solució d'acetat de polivinil. Un cop seca la tela enumerarem les rajoles amb el seu pertinent número de registre. Preparades per l'arrencament, abans es faran regates al voltant dels conjunts i uns talls a la tela per individualitzar cada rajola i afavorir la mobilitat en arrencar-les. Un cop extretes del mur, les emmagatzemem, i posteriorment al taller traurem les restes de morter que queden en el revers. Un cop neta la part posterior, col·locarem el número de registre just en la part inferior dreta i procedirem a treure la tela amb vapor d'aigua, netejarem les restes d'acetat de polivinil i si cal consolidarem aquelles zones on manca capa superficial i finalment les tornarem a emmagatzemar ordenadament en caixes de plàstic gris.
Annexos
Totes elles tenen un número al dors.
Intervencions anteriors
Aquestes rajoles, pel tipus de deteriorament que tenen, sembla que s'hagin arrencat d'algun altre lloc abans de ser col.locades en aquest museu.
Condicions ambientals indispensables després del tractament
65% H.R, 18ºC a 20ºC
Seguiment després del tractament
Complir les condicions ambientals
Procés de Conservació - Restauració
Neteja
Fem una primera neteja mecànica i una segona amb alcohol. Després de treure la tela amb vapor d'aigua, netegem suaument amb alcohol per eliminar les restes d'adhesiu i afavorir l'absorció d'aigua.
Sistema de presentació. Reintegració.
Fem primer de tot la consolidació d’aquelles zones on hi ha despreniments de capa superficial, utilitzant Paraloid, combinem el procediment amb una neteja mecànica per eliminar incrustacions, restes de guix, estuc i pols i fem una segona neteja amb alcohol. Continuem entelant les rajoles amb “loneta” tela de cotó impregnada amb una solució d’acetat de polivinil diluït amb aigua. L’estendrem sobre les rajoles on prèviament ja haurem aplicat una solució més densa de polivinil. Amb les mans fem pressió perquè no quedi aire i la tela s’adhereixi uniformement en tota la superfície de la rajola. Aquesta tela ens serveix per protegir i amortir les rajoles en el moment de l’arrencament, ens mantindrà tots els fragments units en cas de rajoles trencades, protegirà les zones consolidades i ens facilitarà la claredat d’inscriure el número de registre. Aquest conjunt és vertical, té una alçada de més de 2m. Per fer l’arrencament amb garanties, col·loquem unes tires de beta enganxades a la mateixa tela (de dalt a baix) amb l’extrem superior clavat a la paret per aguantar el pes de les rajoles amb el fi que no es desplomin en arrencar-les. Comencem l’arrencament per la part inferior i continuem pujant, així traiem pes al conjunt, ja que tenim el sistema de subjecció fins dalt. Les rajoles sobresurten de la superfície de la paret, això ens facilita l’arrencament; tot i així farem regates al voltant dels conjunts per poder accedir millor sense tocar la vora de les rajoles arribant directament al morter. Utilitzarem escarpes i martell, i mentre les descalcem del morter amb un cúter, fem uns talls a la tela, que les separen unes de les altres per afavorir la mobilitat i que surtin d’una en una. La vorada és d’estuc (material tou que també facilita l’extracció). Un cop les hem tret totes, les emmagatzemem i posteriorment al taller traiem les restes de morter que queden en el revers. La majoria d’aquestes rajoles tenen un morter de calç i sorra col·locat en quatre punts, per eliminar-lo posarem la rajola sobre un coixí de polietilè a la mida de la rajola i amb escarpa i martell farem saltar el morter i amb una espàtula esmolada acabarem de deixar el dors net; aquí copiem el número inscrit a la tela, just en la part inferior dreta. Seguidament procedim a treure la tela amb vapor d’aigua (amb una vaporeta), netejarem les restes d’adhesiu i si cal consolidem aquelles zones on manca capa superficial. Finalment les tornarem a emmagatzemar ordenadament embolicades individualment, primer amb paper de seda i després amb plàstic de bombolles, amb una etiqueta enganxada a la part superior amb el número de registre.
Abans
Abans
Després
Després
Altres imatges


Inici   
Curriculum Obres restaurades Exposició de memòries Taller Contactar
Neus Campmany Queralt© 2006
Restauració d'obres d'art - Restauración de obras de arte

Especialitzats en la restauració de pintura sobre tela i sobre fusta, porcelana, ceramica, talla de fusta i altres antiguitats.
Especializados en la restauración de pintura sobre tela y sobre madera, porcelana, ceramica, talla de madera y otras antiguedades