Conservació i restauració d’un model de cervell

Descripció peça
Tall transversal de cervell, model amb vista de la part inferior del cervell, construÏt de guix i estopa, pintat en pintura acrílica. En el gruix superior dret hi ha una placa rodona de metall daurat amb l’inscripció en frances (Musées Scolaires-Paris-Rue de la Monnaie no23 Emile Deyrolle). Muntat i acollat al centre d’un plafó de fusta pintat lila en dos cargols de metall amb dos ganxos en la part posterior superior per penjar i amb un marc de fusta negra.

úm Registre
1097
Matèria
Antropologia
Denominació
Tall transversal del cervell humà de guix i estopa
Nom genèric
Model de guix
Donant / Procedència
Francesc Darder i Llimona
Nom Col·lecció/any
Col·lecció Darder /1916
Dimensions
40,50 cm amplada/ 52,20 cm longitud /
14 cm gruix
Ubicació general
Magatzem compactes / Lleixa 8 / L.8.A.2.
Conservació-Restauració
Data de la intervenció
3 de juny al 30 de juny de 2022
Lliurat per
Georgina Gratacós Teixidor conservadora del Museu Darder
Restauradora
Ma. Neus Campmany Queralt

Proposta de restauració
Desmuntar la peça de guix del plafó de fusta i tractar per separat cada element.
Peça de guix:
-Neteja superficial per treure la pols, que no deixa veure l’estat de la capa pictòrica.
-Consolidació puntual d’algunes zones, per tal d’evitar pèrdues de capa pictòrica i de preparació.
-Neteja mecànica de la pols i brutícia més superficial.
-Neteja química de la capa pictòrica.
-Estucar petites escantonades on manca suport.
-Polir i anivellar l’estuc.
-Donar una capa de vernís per tal d’homologar la capa superfícial i realitzar el retoc pictòric de totes les petites zones on manca capa pictòrica, utilitzant pigments, oli de llinosa i vernís de retoc.
Plafó de fusta:
-Neteja de la pols amb aspirador .
-Eliminar i netejar les taques que hi ha en tota la superfície pintada i el marc.
Netejar d’òxid els caps dels caragols.
-Injectar líquid desinsectant en cada un dels forats de corcs.
-Embolicar amb plàstic tota la fusta, per tal d’evitar una evaporació ràpida del desinsectant i afavorir l’eficàcia del tractament.
-Tapar tots els forats amb cera verge dissolta en desinsectant.