Retrat de Francesc Pujols

FITXA TÈCNICA
Nom de l’Objecte
Retrat de Francesc Pujols
Matèria – Tècnica
Pintura a l’0li sobre tela
Dimensions
Oli/tela. 42 x 38 cm.
Autor – Època
Feliu Elias i Bracons. Dibuixant i pintor amb una important feina de critic i historiador de finals del S. XIX i S. XX.
Tema. Descripció. Títol
Retrat de Francesc Pujols col.locat de perfil davant d’una cortina de color granatos intens, a la esquerra la cortina està arreplegada deixant veure un paisatge on predominen uns colors blaus i liles molt vius. El personatge té la mirada clavada sembla esta immòbil. Les pinzellades del rostre tenen una infinitat de matisos i el trass es directa i precís. Les pinzellades del cortinatge estan donades amb intenció on apreciem clarament el pes de la roba i el vellut.
Procedència
Col.lecció Fundació Francesc Pujols – Torre de les Hores – c. Mur 63 Martorell
Restauradora
Mª Neus Campmany Queralt
Exàmen preliminar i diagnòstic
Suport
Es tracta d’una tela de lli en bon estat de conservació, de trama regular Observem a primer cop d’ull una tela amb lleugers bombaments.
Preparació
Tècnica a l’oli, pinzellades visibles i directes. En les zones on s’ha perdut capa pictòrica observem una capa de preparació d’un color rosat amb un bon lligam amb el suport.
Capes Pictòriques. Tintes
La pintura esta molt resseca, en la zona lateral esquerra i a petites pèrdues de capa pictòrica, aquesta capa te molt de gruix i dona la sensació com si hagués volgut fer primer la cortina i després el retrat, quedant el gruix de la roba gravada. La tela pintada volta el bastidor, en la part inferior i laterals, això ens fa pensar que aquest quadro havia estat pintat sobre la tela sense bastir i després de pintat l’havia col.locat en el bastidor clavada amb gavarrots.
Capes de superfície
Capa de vernís engroguit pel pas del temps. Petites taques d’excrements d’insectes. També observem retocs en zones on la pintura havia saltat, aquests retocs es veuen a cop d’ull doncs tenen un to opac.
Proposta de restauració
Fotografies del quadre general i de detalls. Treure el quadre del marc. Protegir l’obra empaperant la capa pictòrica. A partir d’aquí treballar la peça per la part posterior i col.locar el quadre sobre una superfície lleugerament encoixinada, netejar i eliminar la pols dipositada entre bastidor i tela. Seguidament aplanar la tela i eliminar bombaments, un cop estabilitzada la tela procedir a girar l’obra i treballar la capa pictòrica; neteja de brutícia, de vernissos antics i de retocs. També reintegrar les zones perdudes amb estuc, que cal anivellar, consolidar i retocar. Finalment donar una capa de vernís de protecció i acabat. Part posterior de l’obra Si donem la volta al quadre, observem enganxat amb cinta adhesiva el número de registre, el 6. Tot el voltant del bastidor hi ha paper de diari enganxant el marc, esta trencat, sembla que s’ha manipulat en altres ocasions. El bastidor també te alguns forats de corcs, que tractarem amb un producte fungicida i taparem amb cera. A la part superior hi ha l’etiqueta de paper de la Galeria Dau al Set. Aquest imprès el trèiem amb molt de compte, ja que esta molt enganxat a la fusta. El tractem i al finalitzar la restauració el tornem a col.locar al mateix lloc. També hi ha una petita enganxina més actual (FFPH Q-43). La tela de la part posterior esta plena de pols, amb taques just en les zones on hi ha els retocs. Es conserven 3 cunyes.
Annexos
El marc és l’original, junt amb el bastidor i estan units pel paper de diari, que fa la funció de cinta adhesiva. També hi ha l’etiqueta de paper mig trencada que recuperarem i també conservarem junt amb el diari, com a font d’informació, ja que no hi fa cap mal i és una curiositat que cal deixar en el seu lloc.
Intervencions anteriors
El quadre te petites pèrdues de capa pictòrica i algunes d’elles han sigut retocades en intervencions anteriors i es poden veure clarament per el seu to opac i perquè estan sota nivell ja que es va retocar sense reintegrar. Aquests retocs els eliminarem i substituirem.
Condicions ambientals indispensables després del tractament
65% H.R. 18ºC a 20ºC
Seguiment després del tractament
Complir les condicions ambientals, evitar la llum directa i prolongada.
Procés de Conservació – Restauració
Fixació capa pictòrica. Tintes
La capa pictòrica és fràgil, degut això observem fins i tot pèrdues de la preparació. El que fem abans que res es empaperar amb una preparació de coleta tota la pintura. Aquest tractament consolidara les zones més febles i donara estabilitat a tota la pintura.
Neteja
La primera neteja s’ha fet al eliminar el empaperat, ja que aquest procés arrossega una bona part de la brutícia més superficial. Desprès fem una neteja més puntual amb una mixta molt suau d’una petita zona per observar com es comporten els dissolvents. A partir d’aquí veiem que la zona esquerra te uns colors molt vius, seguim amb una mixta més concentrada alternant amb una neteja mecànica amb bisturí. Amb aquesta neteja eliminem els vernissos antics que amb el pas del temps han oxidat i han engroguit. La neteja es va fent progressivament, suaument i sense insistir.
Sistema de presentació. Reintegració.
Trèiem el quadre del bastidor i empaperem la superfície de la pintura amb una coleta lleugera, que consolidara la capa pictòrica, la de preparació i protegirà la pintura alhora de treballar la tela per la part posterior, ja que el primer que farem serà eliminar la pols acumulada entre bastidor i tela, sobretot localitzada en el travesser inferior; ens ajudem d’espàtules, paletines i aspirador. No desmuntarem el bastidor de la tela; no fa falta. El que sí que farem serà aplanar la tela i la col·loquem sobre una superfície lleugerament encoixinada.Seguidament humitejarem lleugerament el dors de la tela posarem pes a fi de aplanar la tela i eliminar bombaments. Un cop estabilitzada la tela procedim a girar l’obra i treballar la pintura: primer fem la neteja (anteriorment descrita) i a continuació estuquem les petites zones on hi ha manca de capa superficial afegint a l’estuc acetat de polivinil per donar-li elasticitat. Un cop sec l’estuc, anivellem, polim i consolidem. Seguidament fem el retoc realista. Utilitzem pigments molt purs juntament amb un aglutinant (barregem oli de llinosa i essència de trementina); el color el donem progressivament a fi d’acostar-nos al color original de la pintura. El donarem per acabat quan el retoc està integrat. Envernissem amb vernís de protecció i acabat final i col·loquem l’obra en el seu marc original. Darrera en la part superior del bastidor tal i com estava originalment, enganxarem un sobre de celo-fan amb l’etiqueta de registre de la Galeria Dau al set.

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

Abrir chat
1
💬 ¿Necesitas ajuda?
Hola, en què et podem ajudar?
Call Now Button