Anunciació a Sant Joan

FITXA TÈCNICA 
Nom de l’Objecte 
Quadre – Anunciació a Sant Joan
Matèria – Tècnica 
Pintura a l´oli sobre tela
Dimensions
68 x 136,2x3cm AM / 60 x 129 x 1,5cm SM
Autor – Època 
Desconegut – segle XVII
Tema. Descripció. Títol 
Anunciació a Sant Joan
Procedència
Museu Arxiu Tomàs Balvey de Cardedeu
Restauradora
Mª Neus Campmany Queralt
Exàmen preliminar i diagnòstic
Suport
Tela artesana en bon estat de conservació, de cànem, gruixuda, irregular de trama ampla en forma de tafetà. Als extrems de la pintura hi ha col.locades bandes amb tela industrial de lli, clavades al bastidor amb gavarrots. Bastidor nou amb travesser (col.locat en l’última restauració) 
Preparació
Capa de preparació estable, pigmentada (color marronós). Unió molt estreta entra capa de preparació i capa pictòrica, observem que hi ha zones on la capa de preparació s’ha utilitzat com si fos la pròpia pintura, ja que podem veure excrements d’ insectes incrustats directament en aquesta capa.
Capes Pictòriques. Tintes 
Pintura a l´oli, pinzellades visibles. En general molt craquel.lat, però amb una acceptable adhesió.
Capes de superfície 
Capa de vernís superficial, net i preperat per reintregrar i retocar. Preparació feta en una anterior intervenció el març del 2004 
Proposta de restauració 
intervenció el març del 2004 – Treure el quadre del marc – Fotografia general i de detalls – 1ªNeteja capa superficial. – Neteja de taques blanquinoses – 2ªNeteja capa superficial. – 3ª Neteja mecànica més acurada i puntual. – Venís final de protecció. intervenció el març del 2005 – Preparació i reintegració amb estuc colorat – Anivellar, polir i consolidar la reintegració – Retoc realista amb pigments – Vernís final de protecció i acabat. 
Annexos
Marc en mal estat. Petit adhesiu enganxat en el bastidor amb el nom de l’empresa de restauració que va intervenir anteriorment en l’obra. 
Intervencions anteriors 
Equip Balaguer i Grau,SL – nov 2002 – Neus Campmany – març 2004 –
Condicions ambientals indispensables després del tractament 
65% H.R. 18º C a 20º C
Seguiment després del tractament 
Complir les condicions ambientals, evitar la llum directa i prolongada
Procés de Conservació – Restauració
Fixació capa pictòrica. Tintes 
-Intervenció 2004 Hi ha una manca de capa superficial d’un 25% – 30%. La fixació de la capa pictòrica és bona i podem procedir directament a la neteja. -Intervenció 2005 La fixació de la capa pictòrica és bona, apliquem l’estuc en les zones on falta capa de preparació.
Neteja
-Intervenció 2004 Fem una primera neteja puntual amb una mixta suau d’una zona on hi ha unes taques opaques i blanquinoses. A partir d’ aquí observem que la pintura té uns colors molt vius; fem una neteja més important i apliquem una mixta més concentrada alternant amb una neteja mecànica amb bisturí. Amb aquesta neteja eliminem els vernissos antics que amb el pas del temps han engroguit la capa pictòrica i tambè traiem els excrements d’insectes que en general, taquen i enfosqueixen la pintura.
Sistema de presentació. Reintegració. 
-Intervenció 2005 Reintegrem totes les zones on manca capa de preparació. Col.loquem l’estuc previament tenyit amb pigments terres per donar un to més homogeni a tota la zona reintegrada, aquest procés ens ajuda alhora de començar a retocar i posar color. En aquest estuc també hi afagim acetat de polivinil per donar elasticitat ala preparació i així no esquerdi. Un cop sec l’estuc, anivellem, polim i consolidem. Seguidament passem al retoc realista. Utilitzem pigments molt purs junt amb el corresponent aglutinant, el color el donem progressivament a fi d’ acostar-nos al color original de la pintura. El donarem per acabat quan el retoc esta integrat a l’obra i és apreciable però no evident (no destaca) Vernissem amb vernís de protecció i acabat final i col.loquem l’obra en el seu marc original.
Abrir chat
1
💬 ¿Necesitas ajuda?
Hola, en què et podem ajudar?
Call Now Button