CURRICULUM

Ma. NEUS CAMPMANY QUERALT
· FORMACIÓ ACADÈMICA ·
1983-88: Llicenciada en belles arts (Restauració) ·

Facultat de Belles Arts de Barcelona.
CURSOS I SEMINARIS
Curs de Belles Arts a l’Escola d’Arts i Oficis de Badalona. 1979-1980
Classes particulars de pintura i dibuix al Taller del pintor Joaquim Lerma a Badalona. 1979-1981
Curs intensiu de dibuix artístic a l’Escola Massana de Barcelona. 1982-1983
Classes particulars de pintura i dibuix al taller del pintor Jacques Steiger a Badalona. 1983-1985
Simposi sobre Actuacions en el Patrimoni Edificat Medieval i Modern (segles X al XVIII), organitzat pel Servei del Patrimoni Arquitectònic de la Diputació de Barcelona. Octubre 1989. Barcelona
Restauració de mosaics. Escola d’Arts i Oficis. Diputació de Barcelona. Febrer 1991. Barcelona.
Seminari de Tècniques Específiques de Pintura: Estucs. Escola d’Arts i Oficis. Diputació de Barcelona. Març 1991. Barcelona
Curs intensiu de conservació de metalls. Impartit per William Mourey, a les dependències del taller de Restauració del Servei d’Arqueologia de la Ciutat de Barcelona. Juny 1991. Barcelona
VI CONGRÉS DE CONSERVACIÓ DE BÉNS CULTURALS. Maig 1986. Tarragona
VII CONGRÉS DE CONSERVACIÓ DE BÉNS CULTURALS. Setembre 1988. Bilbao
VIII CONGRÉS DE CONSERVACIÓ DE BÉNS CULTURALS. Setembre 1990. València
VI CONGRESO MUNDIAL DE LA CALIDAD DEL AZULEJO Y DEL PAVIMENTO CERÁMICO. Publico i exposo la ponència La restauración de los azulejos de los museos martorellenses: características, problemas y soluciones

DADES LABORALS
-Restauradora del Museu de Badalona, amb encàrrecs de feina. Des del 1988
-Restauradora contractada per l’Escola Taller de Can Canyadó. Com a educadora de nois i noies de 12 a 16 anys. Octubre 1989 a febrer 1991
– Restauradora del Museu Vicenç Ros, per a la primera fase de la rehabilitació del museu per encàrrec de l’empresa constructora ITRAM SA. Març 1995 a febrer 1996.
– Restauradora per encàrrec de feina puntual per a l’Ajuntament de Badalona (Àrea d’Urbanisme). Octubre 1996
– Restauradora del Museu Vicenç Ros, per a la segona fase de la rehabilitació del museu per encàrrec de l’Ajuntament de Martorell (Àrea de Cultura). Febrer 1997 a maig 1998.
– Sòcia de l’empresa Gabinet de Comunicació Visual desde gener 1997.
– Col.laboració com a restauradora per al projecte Xarxa de Museus Locals de la Diputació de Barcelona des de l’octubre de 2003 fins a l’actualitat.

MUSEU DE BADALONA
– Masia de Can Miravitges s. XVIII. Rodalia de la ciutat de Badalona (actualment casa museu). Restauració in situ de les rajoles del s. XVIII que vesteixen la cuina del Mas i rajoles valencianes d’influència renaixentista. 
Casa Romana C/ Lladó, 45-53, Badalona. Projecte d’Adequació Museogràfica.
Conservació, restauració i neteja d’estucs i pintures romanes. 
-Restauració i conservació al taller.
*Peces del fons del museu:
Tractament i consolidació del Monetari del Museu (monedes ibèriques, romanes i monedes del s. XVII de plata i bronze).
Restauració de ceràmiques ibèrica i romana.
Tractament d’objectes de bronze, punxons, claus, agulles d’os i figures que actualment s’exposen a les vitrines del Museu.
Restauració d’un gran conjunt de llànties romanes procedents de les excavacions de Can Paixau (Badalona)
*Restauració de peces per a exposicions.
La Restauració al Museu. Badalona, març – abril 1988
Los Bronces Romanos en España Madrid, maig – juliol 1990
Neteja, ajustatge i consolidació de peces de bronze:
Pollegueres, figura d’Harpòkrates, Tabula Hospitalis.
Roma a Catalunya. Tarragona, abril-maig 1992. 
Roma a Catalunya. Barcelona, octubre 1992-gener 1993
Restauració i pàtina d’una antiga reproducció de la Venus de Badalona. 
Restauració de la inscripció de pedra de Sta. Tecla, manteniment de la Tabula i de les Pollegueres de la Ciutat Romana de Baetulo.
Exposició permanent Museu de Badalona. Juny 1993
Projecte museogràfic d’exposició permanent entorn del Món Romà a Badalona: restauració de peces de ceràmica ibèrica i romana, muntatges de fragments de paviments, d’estucs, pintures i mosaics romans, reintegració d’àmfores, condicionament de bronzes i monedes, revisió de restauracions antigues per tenir tots els requisits per ser exposades.
*Reproducció de peces per al Departament de Difusió: Elaboració de reproduccions en resines sintètiques de diverses peces arqueològiques, a partir de motlles de silicona: reproduïm la Venus de Badalona, pedres d’anell (ametistes), agulles d’os, punxons, bols de ceràmica campaniana i marmorata. Llànties reproduïdes amb argila a partir de motlles de guix.
Tractament i retoc d’àmfores. Juny 2000
Tractament i retoc de llànties. Desembre 2001
Tractament reproduccions d’àmfores. Gener 2003 
. Xerrades i actuacions pràctiques sobre restauració de materials arqueològiques a alumnes de 1r curs de Reforma de l’Institut B4 de Badalona que assistien al Museu de Badalona per fer pràctiques en els diferents departaments del museu. Octubre 1994, 1995, 1996

ESCOLA TALLER CAN CANYADÓ
Contractada com a educadora per a nois i noies de 12 a 16 anys impartint classes de plàstica i restauració relacionades amb les peces i els materials que vam trobar dins la masia del s. XVII (Can Canyadó).
Recuperació, reintegració i muntatge d’un espiell de guix que data del 1613.
Restauració de ceràmiques d’ús domèstic (vasos, plats, gerres) s. XVII i s. XVIII
Restauració de rajoles gòtiques del s. XVI, rajoles valencianes s. XVII i s. XVIII
Arrencament i posterior restauració de les rajoles d’una pica exterior del s. XVII

ÀREA D’URBANISME DE L’AJUNTAMENT DE BADALONA
Recuperació, arrencament, muntatge i reintegració d’un mosaic d’època modernista, col·locat a la façana de l’antiga fàbrica Anís Diana (empresa veïna de la fabrica d’Anís del Mono).

MUSEU VICENÇ ROS
Antic convent de caputxins del s. XVII. Martorell.
Restauració de 5.032 rajoles de ceràmica catalana de finals del segle XVII al XVIII i al XIX, organització i supervisió de la col·locació d’aquestes rajoles que actualment vesteixen les parets del museu (març 1995 juny1996, primera fase de la rehabilitació del museu).
Assistència tècnica per a la restauració de plafons de ceràmica (període 1997-1998).
Restauració d’un grup de 29 obres de Lluís Rigalt (1814-1894), artista que, amb les seves pintures i nombrosos dibuixos i aquarel·les, és un dels millors representants del paisatgisme romàntic a Catalunya.
Seguiment i retoc in situ després de la instal·lació dels muntatges a les sales del Museu Vicens Ros. Gener 2002.
Restauració quadres Rigalt per a l’exposició homenatge al pintor a càrrec del Museu Vicenç Ros. Abril 2003
Restauració i neteja de dues pintures a l’oli de Lluís Rigalt de 102 cm x 77 cm i de 32 cm x 23 cm.
Restauració d’un conjunt de peces (quadres a l’oli de 141 cm x 200 cm, quadre de Sant Antoni, quadre de la Puríssima, de 150 cm x 91 cm, àmfores, gàrgoles, ceràmiques…, per a l’exposició 60 aniversari del Museu Vicenç Ros – juliol 2005
Restauració i muntatges de plafons ceràmics muntats en poliuretà.
Elaboració d’un titella del personatge de Vicenç Ros, per amenitzar les visites als museus de Martorell a càrrec del Patronat de Cultura de Martorell. Marc 2006
Restauració de més d’un centenar de rajoles d’arts i oficis que actualment estan exposades.
Restauració quadre de l’antiga Farmàcia Bujons de Martorell (treball en curs).
Neteja i consolidació d’una copa de plata decorada, commemorativa de la inauguració del Servei Municipal d’Aigües de Martorell (desembre – 1915).
Restauració de ceràmiques medievals procedents de l’ excavació arqueològica del jaciment de Santa Margari- da del Priorat de Sant Genís de Rocafort (maig – agost 2014).
Restauració d’una daga trobada durant la campanya d’excavacions de juliol de 2015 al jaciment de Santa Margarida de Martorell.
I publicació d’un article del proces de restauració de la daga pel Butlletí del Centre d’Estudis Martorellencs APUNTS – 2 de juny de 2016. 

L’ENRAJOLADA, CASA MUSEU SANTACANA
Neteja, unió i reintegració d’un gerro de vidre bufat, de color, amb filigranes de primera meitat del segle XX 
Restauració d’una daga-espasa procedent de les excavacions de Santa Margarida, campanya 2015 (novembre 2015)
Restauracio taulell Farmàcia Bujons (octubre – desembre 2015)
Restauració de dos marcs d’unes pintures sobre tela, procedents de la Farmàcia Bujons.(novembre 2015)
Replica de tot el conjunt del mobiliari de la Farmàcia Bujons de 1842 (gener – abril 2016)

-CASA DE LA FESTA MAJOR (casa museu) – Vilafranca del Penedès (2006)
A partir de quatre capgrossos originals, fer quatre motllos d’escaiola de 5, 7, 15 i 16 peces.
Fer quatre motlles d’escaiola de cinc, set, quinze i setze peces a partir de quatre capgrossos originals. 

-VINSEUM. Museu de les Cultures del vi de Catalunya (2008).
Entelat i arrencament d’uns panells de rajoles col.locats en espais exteriors.(480 peces)
Entelat, arrencament i posterior neteja, consolidació i emmagatzement de dos conjunts verticals amb motius ornamentals de 30 rajoles cada un.
Restauració d’una rajola d’oficis del s. XVIII cedida en préstec temporal al Museu d’història de Girona
per a ser exhibida a l’exposició: ̈Girona als ulls de les viatgeres ̈ (març – abril 2015).

ÀREA D’URBANISME DE L’AJUNTAMENT DE BADALONA
Arrencament, recuperació, reintegració i muntatge d’un mosaic d’època modernista, antigament col·locat a la façana de l’antiga fàbrica Anís Diana, que va ser enderrocada (empresa veïna de la fabrica d’Anís del Mono).

DIPUTACIÓ DE BARCELONA
Participo com a restauradora per el projecte Xarxa de Museus Locals.
Des del setembre de 2003 fins a l’actualitat, a càrrec de la Diputació de Barcelona, restauro peces diverses per a museus de Catalunya i destaquem:
– Museu Arxiu Tomàs Balvey de Cardedeu (2004-2005).
Restauració, de pintures a l’oli. Anunciació a Sant Joan 60 x 129 x 1,5cm.
– Museu de Gavà
Tractament prevenció i consolidació de monedes de bronze i plata.
– Museu de Cerdanyola Can A. Ortado-R. Maymó.
Recuperació, muntatge i reintegració d’àmfores ibèriques i púniques.
– Biblioteca-Museu Víctor Balaguer.
Unir fragments, reconstruir una figura precolombina.
– Museu del Càntir d’Argentona.
Reconstruir, restaurar i fer retoc arqueològic de peces de ceràmica (gerres, càntirs i cànters).
– Museu Municipal Vicenç Ros
Restauració i muntatges de dos plafons ceràmics (conj. 81 x 24 cm).
– Museu de Premià de Dalt
Restaurar i fer retoc arqueològic d’un cossi bugader.
– Casa de la festa major (casa museu) – Vilafranca del Penedès ( 2005).
Restauració de 4 capgrossos, dels anys 60
– Casa Museu Lluís Domènech i Montaner – Canet de Mar-
Neteja i restauració d’un Sant Jordi relleu escultòric xemeneia de Domènech i Montaner (2006). 
Restauració mosaic de rajoles de ceràmica (exterior) de Domènech i Montaner (2007).
– Museu de Sant Cugat del Vallès (2007)
Recuperació, muntatge i reintegració nr CB04-103-7 Àmfora ( 28cm diam. x 72cm alçada).
– Museu de Cerdanyola del Vallès
Recuperació, muntatge i reintegració àmfora púnica Centromediterrània Es conservan 110 frag (2004).
Recuperació, muntatge i reintegració àmfora púnica Centromediterrània (Tripolitana). 239 frag.
Recuperació, muntatge i reintegració nr MC-816 Tapadora formada de 24 frag (2007).
– L’ Enrajolada, casa – Museu Santacana – Martorell (2008)
Restauració d’un conjunt de rajoles presentades de forma individual per a l’exposició “ El món des d’ una rajola “. 
– Museu de Sant Cugat del Valles (2008)
Recuperació, reintegració d’una Dòlia de ceràmica (135cmx100cm diàmetre) i muntar un peu per poder transportar o emmagatzemar la peça amb seguretat.
– Vinseum. Museu de les Cultures del Vi de Catalunya (2008)
Desmuntatge d’un gran plafó de fusta amb 126 rajoles enganxades amb silicona i diferents materials,
consolidació de les zones febles de la capa superficial de les rajoles i neteja les restes de materials adherits, enumerar i emmagatzemar ordenadament totes les rajoles per futures intervencions.
Restauració i muntatge de les rajoles del plafó central sobre Aerolam.
Algunes d’aquestes últimes feines junt amb més informació les, podem veure dins la web http://www.restauracioart.com

FUNDACIÓ LLUÍS COROMINA ISERN
Restauració, neteja i consolidació d’unes escultures de fusta (agost – desembre 2013).
Restauració de quatre pintures sobre tela de Lluís Vilà (desembre 2013 – març 2014).
Restauració d’uns quadres sobre tela i fusta de Víctor Mira (abril-juny 2014).
Restauració d’un conjunt de ceràmiques de procedència africana (juny 2014).

MUSEU DARDER
Neteja, restauració i conservació d’un conjunt de cranis exposats a les vitrines del museu.(setembre 2013 – maig 2014).
Tractament de conservació preventiva al Museu Darder. Revisió de les sales de reserva del Museu Darder (març – novembre 2014).
Restauració i conservació d’un conjunt de peces exposades i destaquem una caixa lin- neana de metall, dues plaques d’impremta de metall sobre fusta
i una petita peça de cera molt singular, que representa un llimac sobre una fulla de verda (octubre – desembre 2014).
Tractament de conservació preventiva i revisió del magatzem compactes, magatzem visible, magatzem de taxidèrmia 
i conjunt de quadres sobre tela pintats pel Sr.Darder (març – juny 2015)
Neteja, tractament i consolidació d’un conjunt de peces exposades a les vitrines del museu.(juliol – octubre 2015)
Tractament de conservació preventiva al Museu Darder. Revisió de les vitrines visibles (juliol – setembre 2016).
Restauració d’un conjunt d’eines de taxidèrmia. (juliol – setembre 2016).
Restauració d’un conjunt de peces exposades i destaquem un model de frenologia, d’una peça de banya, una placa d’impremta i el marc del retrat del Sr. Darder (juliol – octubre 2016). 
Tractament antifúngic d’un ullal d’elefant mascle adult, ubicat a la vitrina de l’espai permanent (març 2017)

MUSEU ARQUEOLÒGIC DE BANYOLES
Consolidació d’una dolia romana de Sta. Llogaia del Terri (juliol 2015)

ENCÀRRECS DE PARTICULARS
Des de l’abril de 1990 fins a l’actualitat
– Empresa de tintes d’impremta, Lorilleux Internacional.
C/ Velázquez, s/n, Badalona
Restauració del quadre centenari d’honor de l’empresa Lorilleux del 1889, octubre 1989.
– Escola de les monges del Sagrat Cor de Barcelona.
Restauracio, retoc i presentació d’un oli sobre tela (3,40 x 2,10 m), El Calvari s. XVIII.
– Restauració de diferents pintures de cavallet, talles de fusta, ceràmiques, porcellanes i porcellanes de la Xina etc. per a particulars.
– Restauració, neteja i retoc d’un retrat de dona (oli sobre tela 63,2 x 48,5 cm) del pintor Valencià Ignacio Pinazo. (1849-1916) propietat de la Sra. Yudes de Badalona. 
– Farmàcia Mas. C/ del Carme 23. Barcelona. Reintegració i restauració d’un mosaic modernista.
– Restauració de quatre peces d’una vaixella de Costs Rica esmaltada signades per Pefi.
– Restauració d’una vaixella de ceràmica africana del taller Akavanco Ceramics.
– Restauració de pintures al fresc, de cavallet, talles de fusta, ceràmiques, porcellanes i objectes antics, per a diferents particulars.

ALTRES RECENTS
Restauració d’un conjunt de ceràmiques i talles de fusta procedent de particulars (febrer – abril 2016).
Restauració ¨in situ¨d’una vintena de rajoles hidràuliques que vesteixen el paviment d’un Mas del segle XIX. (novembre- desembre 2016)
Restauració d’una Verge del Roser de guix, policromada del segle XX (desembre-febrer 2017)
Restauració d’un conjunt de mobles, on destaquem una cornucòpia (espill) de finals de segle XVIII. (novembre – febrer 2017)
Conservació i restauració d’un conjunt molt nombrós d’escultures de boix, ginebró, alzina i pi de Josep Felip i Privat. (estem treballant)
Algunes d’aquestes feines junt amb més informació les podem veure dins la web http://www.restauracioart.com i d’altres més actuals, encara s’han de pujar.

Abrir chat
1
💬 ¿Necesitas ajuda?
Hola, en què et podem ajudar?
Call Now Button