Model de pulmó i cor humà anatòmic

Peça desmuntable en tres parts amb funció didàctica. Hi ha una peça gran que inclou el pulmó dret, la meitat posterior del pulmó esquerre i la meitat posterior del cor, una altra peça és la meitat anterior del cor restant, i l’altra la meitat anterior del pulmó dret. La peça més gran té dos forats rodons a sota dels pulmons per unir-se a dos varetes sòlides de metall verticals que entren en els forats, i una vara horitzontal que uneix les dos baretes verticals i fa com una forca de dos puntes, agafant-se tota l’estructura de metall amb una rosca i tornillo a una base de fusta rodona (restaurada el novembre del 2019).
El tros gran té una esquerda molt gran al costat dret que comença a sobre el pulmó dret i a travessa de dalt a baix. A la part del costat dret, al mig, hi ha una zona pelada on ha caigut la pintura i es veu blanc de la preparació de la pasta de paper.
Està tot sencer, hi ha pols acumulada i el color original s’ha perdut i ha quedat molt engroguit.
Està ple de números i lletres a tota la peça. El tros gran té una esquerda molt gran al costat dret que comença a sobre el pulmó dret i ’atravessa de dalt a baix. A la part del costat dret, al mig, hi ha una zona pelada on ha caigut la pintura i es veu blanc, de la preparació realitzada sobre la pasta de paper. Cada lòbul del pulmó dret té una lletra: “a, b i c”, a més a prop la lletra “a” hi ha el No “4”, indicant probablement el pulmó dret. A més el pulmó dret té un ganxo a la part anterior central per enganxar-se a la meitat del cor desmuntable. A dalt la tràquea té el no “2” a sobre. Hi ha quatre venes amb una lletra, la “c” és la vena cava superior, la “i” l’artèria aorta, la “e” l’artèria pulmonar, i la “h” les venes pulmonars. La “h” i la “i” són de color vermell, i la “c” i la “e” són liles. A dins el cor visible es pot veure els compartiments, i diverses lletres com la “f”:vàlvula tricúspide, i la “k”: vàlvula nitral. Aquestes vàlvules tenen uns filaments prims molt fràgils fets probablement d’espart o cànem i que estan trencats a la part central en “f” i només trencats a la part dreta els de la “k”. A més sobre el ventricle dret hi ha un “III” i al ventricle esquerre hi ha un “IV”.
Hi ha una lletra “g” petita que indica l’orifici de l’artèria pulmonar, i una “l” que indica l’orifici de l’aorta. Al costat esquerre es veu el pulmó seccionat amb venes, artèries i els bronquíols.
Hi ha un forat a la part superior rodó on s’encaixa una vareta de metall llarga que té l’altra meitat del pulmó lliure. (el mateix tipus de metall de l’estructura que uneix la peça amb la base de fusta).
Al costat esquerre a baix hi ha un ganxo per agafar-se a la part de pulmó que falta. Pel darrere es veu més net de pols i hi ha una lletra “h” a sobre les venes pulmonars que surten del cor. A sota el pulmó dret hi ha una part de la vena cava inferior amb una “lletra alfa” escrita a sobre. La meitat anterior desmuntable del pulmó que té la vareta de metall, en la part inferior esquerra té un forat on hi hauria d’haver una anella on unir-se el ganxo de la resta del pulmó, però està escantonat i no hi és. Només té dos lòbuls “a i b” i el no “5” a la part de dalt segurament indicant el pulmó esquerre. Aquesta peça aguantaria a la meitat del cor
que falta. Aquesta meitat sí que té una anella clavada a la part su- perior dreta on s’agafa un ganxo del pulmó dret. A sobre hi ha un “I” que indica el ventricle dret, que a més té la lletra “a”, al ventricle esquerre hi ha una “b”, i restes del que sembla seria un “II”, però està trencat i no es llegeix. Tota la part superior està escantonada i trencada, igual que al costat dret, en general tota la zona del mar- ge està malament com si hagués caigut a terra per aquest costat del cor, es veu el color blanc de la capa de preparació. A la part interior no hi ha cap lletra, per fora hi ha a a més una “b” sobre el ventricle dret, i una “m” i una “n” en unes venes vermelles del cor. 

Examen preliminar i diagnòstic
Observem brutícia en tota la superfície i racons del model de pas- ta de paper i petites descamacions tan en el cor com els pulmons. L’estructura de metall està molt bruta i ennegrida.
La base de fusta està recentment restaurada. Estat general bo.

Proposta de restauració
Desmuntar el model de pasta de paper del suport de metall i base de fusta i tractar per separat cada element.
Model de cor i pulmons:
-Neteja superficial per treure la pols.
-Consolidació puntual d’algunes zones, per tal d’evitar pèrdues de capa pictòrica i de preparació.
-Neteja mecànica de la pols i brutícia més superficial.
-Neteja química de la capa pictòrica.
-Estucar petites escantonades on manca suport.
-Polir i anivellar l’estuc.
-Donar una capa de vernís per tal d’homologar la capa superficial i realitzar el retoc pictòric de totes les petites zones on manca capa pictòrica, utilitzant pintures acríliques i vernís de retoc i acabat. Base de fusta:
-Recentment restaurada.
Suport o estructura de Metall
-Netejar el metall i donar un tractament per tal de mantenir-lo.
 
Procés de Conservació – Restauració
-Fem fotografies de detalls i també de la peça muntada i des- muntada. -Primer vam desmuntar el model en les cinc peces que està compost, les tres peces de pasta de paper presentaven un estat de conservació regular a causa dels dipòsits de pols i brutí- cia acumulats en els racons i color engroguit del vernís oxidat. La part posterior i l’interior es conservava més neta.
El metall estava totalment negra, i la base de fusta restaurada recentment estava perfecte.
La superfície pintada es va netejar primer en sec per treure la pols, amb paletines i pinzells. En les zones on aquesta capa era fràgil, amb pèrdua de capa de preparació, vam consolidar amb paraloid al 5% amb alcohol i acetona a parts iguals. Vam seguir amb una neteja química, provant una solució al 20% en etanol i essència de trementina aplicada amb bastonets de cotó i neu- tralitzant amb un cotó humitejat amb essència de trementina i utilitzant les pinces de sutura. Hi havia zones on vam aplicar una solució més activa al 50%, ja que hi havia gruix de vernís (proba- blement vernís de goma laca) i fins hi tot regalims, sobretot en la part més exterior dels pulmons. El suport era estable i la capa de pintura també, les petites escantonades, tan dels pulmons com del cor les vam reintegrar amb pasta de paper maixé (utilitzant així, el mateix material de l’original), aquest un cop sec i ben po- lit ens va donar un resultat excel·lent per ser consolidat i retocat amb pintures acríliques i vernís Talens de retoc i acabat, aplicat amb paletina, dissolt al 50% amb essència de trementina.
Un cop desmuntada tota l’estructura de metall, vam netejar cada fragment fregant amb una monyeca de cotó insistit, amb el producte Pulidor Metales Lakeone, ja que estava molt enne- grit i costava de fer net, al final va sortir un color daurat i tot seguit vam aplicar un vernís protector de metalls en spray de
la mateixa marca. Al centre de la base de fusta i vam caragolar l’estructura de metall i vam acollar el model de cor i pulmons al cim i va quedar perfectament muntat. 
Abrir chat
1
💬 ¿Necesitas ajuda?
Hola, en què et podem ajudar?
Call Now Button